سوالات آزمون سمپاد ششم سال 1402

سوالات آزمون سمپاد ششم سال 1402

سواللات آزمون سمپاد ششم سال 1402 منتشر شد

تعداد سوالات 120

مدت زمان آزمون : 100 دقیقه

 

 

دانلود دفترچه ی سوالات سمپاد ششم سال 1402

دیدگاه‌ها ۰