تدریس هندسه 3 دوازدهم

تدریس آنلاین در محیط اسکای روم با تدریس استاد حیدری

۴۰۰ هزار تومان
تدریس هندسه 3 دوازدهم
در حال برگزاری
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
نوع دوره
آنلاین
سطح دوره
مقدماتی تا پیشرفته
مدت دوره
1.5 ساعت
درصد پیشرفت دوره
۰٪
مهدیه حیدری
مدرس دوره
تدریس هندسه 3 دوازدهم
۴۰۰ هزار تومان